Zespół nauczycieli wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy w SP-16 w Przemyślu

 

Skład zespołu:

 1.   Babiak Katarzyna – lider/pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy; specjalista z zakresu terapii autyzmu
 2.   Bajorska Justyna – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 3.   Barycka Ewa – pedagog specjalny – logopeda/specjalista z zakresu terapii autyzmu
 4.   Bednarz Małgorzata - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza/oligofrenopedagog/pedagog leczniczy 
 5.   Borowicz Monika - filologia angielska/ edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/ oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 6.   Małgorzata Czajka - edukacja wczesnoszkolna/ pedagog specjalny  
 7.   Demko Joanna – pedagog – oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy, tyflopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 8.   Dutka - Walczowska Maria – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/terapeuta psychopedagogiczny/specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 9.   Gawczyńska – Bacza Izabela – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 10.   Korzyńska - Haszczyn Agnieszka -  resocjalizacja/pedagogika opiekuńczo - wychowawcza/ oligofrenopedagog
 11.   Kowalska  Elżbieta- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/ oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy/ terapia autyzmu
 12.   Kwolek Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy/ terapeuta zajęciowy
 13.   Muhln Monika - pedagogika opiekuńczo -wychowawcza, oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, tyflopedagog/ specjalista z    zakresu  terapii autyzmu
 14.  Pudlik Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej /oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 15.  Wojnicka – Wlazło Renata – pedagog/oligofrenopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 16.  Ziąber Katarzyna  - pedagog specjalny – oligofrenopedagog/surdopedagog

 

 

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty