KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ORLĄT LWOWSKICH W PRZEMYŚLU

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r. (poniedziałek)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 22-31 grudnia 2023 r.
 • Zakończenie semestru: 14 stycznia 2024 r.
 • Szkolne ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 27 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

 • Egzamin ósmoklasisty :

          j. polski – 14 maja 2024 r. (wtorek), godz. 9.00,

         matematyka – 15 maja 2024 r. (środa), godz. 9.00,

        j. obcy nowożytny – 16 maja (czwartek), godz. 9.00.

 

 • „Święto Szkoły” – 24 maja (piątek)

 

 • Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

j. polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), godz. 9.00,

matematyka – 11 czerwca (wtorek) , godz. 9.00,

j. obcy nowożytny –12 czerwca (środa), godz. 9.00.

        

 • Zakończenie roku szkolnego:  21 czerwca 2024 r. (piątek)

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z opieką świetlicową:

            13 października 2023 r. (piątek) – przeddzień święta Edukacji

                Narodowej,

 2 maja 2024 r. (czwartek) – „Dzień Flagi Rzeczypospolitej”,

 31 maja 2024r. (piątek) – dzień wolny ze względów społecznych

    (po ustawowo wolnym dniu świątecznym Bożym Ciele)

 

            Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (art 4 pkt. 1 ustawy Prawo Oświatowe):

- 1 listopada 2023 r. (środa) – uroczystość Wszystkich Świętych,

- 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – Nowy Rok,

- 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja,

- 30 maja 2024 r. (czwartek) – Boże Ciało,

 

 • Spotkania z rodzicami:

- 8 września 2023 r. (piątek) zebranie organizacyjne,

- do 22 września 2023 r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców,

 • Wywiadówki ogólnoszkolne:

- 7 grudnia 2023 r.,

- 16 maja 2024 r.

 

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

klasyfikacyjne:

11 stycznia 2024 r. (czwartek),

13 czerwca 2024 r. (czwartek),

plenarne:

15 lutego 2024 r. (czwartek),

4 lipca 2024 r. (czwartek),

szkoleniowe:

październik/listopad 2023 r.,

marzec/kwiecień 2024 r.

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Jolanta Bracha

Na skróty